اخبار و اطلاعیه های سایت آزمون بین المللی TEFAQ-TEF Canada-DFP-TEF http://www.kowsarinstitute.com/news/45/226/TEFAQ-TEF-Canada-DFP-TEF/ برگزاری آزمون بین المللی TEF و DFP اعطای مدرک بین المللی از اتاق بازرگانی فرانسه در رشته های : توریسم-هتلداری-رستوران داری-روابط بین الملل و امور بازرگانی Le français des affaires FRENCH... Sat, 11 Jun 2016 17:23:36 +0430 http://www.kowsarinstitute.com/news/45/226/TEFAQ-TEF-Canada-DFP-TEF/ همکاری با دفتر ترجمه دکتر امین جعفری مترجم معتمد سفارت http://www.kowsarinstitute.com/news/44/226// Wed, 27 Jan 2016 19:24:32 +0330 http://www.kowsarinstitute.com/news/44/226// آزمون بین المللی زبان ایتالیایی http://www.kowsarinstitute.com/news/43/226// Tue, 18 Aug 2015 18:43:41 +0430 http://www.kowsarinstitute.com/news/43/226// آزمون TEFAQ و TEF http://www.kowsarinstitute.com/news/14/226/TEFAQ-TEF/     آزمون الکترونیکی TEF-TEFAQ -TEF Canada   تاریخهای برگزاری آزمونها طبق جدول زمانبندی ارايه شده میباشد با توجه به ظرفیت محدود در هر دوره اولویت با داوطلبانی است که زودتر ثبت نام... Wed, 08 Aug 2012 10:40:14 +0430 http://www.kowsarinstitute.com/news/14/226/TEFAQ-TEF/ ثبت نام آزمون جهانگردی http://www.kowsarinstitute.com/news/15/226// Thu, 26 Apr 2012 10:42:16 +0430 http://www.kowsarinstitute.com/news/15/226// http://www.kowsarinstitute.com/news/12/226// Thu, 12 Apr 2012 17:31:32 +0430 http://www.kowsarinstitute.com/news/12/226// http://www.kowsarinstitute.com/news/11/226// Thu, 12 Apr 2012 17:30:37 +0430 http://www.kowsarinstitute.com/news/11/226//